top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

גם בחשיכה יש אור

בחשיכה פוגשים את המקומות הכאובים, הקשים, הנכשלים, הנאבקים.

משם יש שתי אפשרויות, להתבוסס בדבר או לצמוח.

אני מאמינה שהטבע שלנו הוא לזוז, להתפתח, ליצור תנועה ושינוי ממש כמו גל בים.

זה חזק מאיתנו וטבעי עבורנו לרצות לעשות שינוי במקומות הקשים.


אז אכתוב שגם בחשיכה את מאירה.

בהורות שלך את מאירה לילדך גם ברגעים מאתגרים.

בהתמודדות החברתית שלו הוא מאיר ברצון שלו למצוא את מקומו הנכון.

בניהול החרדה שלה היא מאירה כי נעה לעבר פתרון.

בחזרה על ההרגל המעכב הוא מאיר למקום של חיפוש הרגל מקדם ומיטיב.תרגיל למציאת מקום מואר

עצמו עיניים וחשבו על האני המוצלח שלכם.

האני שפתר את הדילמות.

האני שנתקל באתגרים ולמד מכך מספר שיעורים.

האני המאוזן שיודע לתת הכוונה מדויקת לדילמה שאתם נמצאים בה כעת.


מה האני הזה היה אומר לכם לגביי הבעיה?

מה האני מציע כפתרון?

איזה משפט חיובי הוא מוכן להעביר לכם על מנת שתרגישו יותר טוב?


האני הזה הוא שלכם, אתם יכולים לפנות אליו ברגע מאתגר ולמצוא את האור בכל רגע בו תזדקקו לכך.
50 views1 comment

1 Comment


yael.goldman.shay
Feb 02, 2023

אהבתי.

חכם.

מעשי.

Like
bottom of page