top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

האם קריאה היא תהליך טבעי ?

Updated: Jan 21, 2021

תדמיינו את האדם הקדמון עם ספר.

זו תמונה מופרכת ולא סתם. קריאה היא תוצר של למידה.. היא לא פעולה טבעית או אבולוציונית שמתקיימת במוח שלנו.

לקויות למידה והפרעות קשב משפיעות על תהליכי למידה ולכן עלולה לעכב על תהליכי רכישה ותפקודי הקריאה.


באבחון דידקטי אני בודקת את מנגנוני שפה ופרופיל הקריאה. במידה והממצאים נמצאים נמוכים ("מתחת לטווח הנורמה"), אני חוקרת את מקור הקושי וזו מלאכה מורכבת. כאן המקום לבחון האם הנמכות בקריאה הן לקות ראשונית (דיסלקציה) או כתוצר של הפרעת קשב וריכוז. כמובן שפעמים רבות אי אפשר ליצור הפרדה ואלו שני תהליכים מקבילים המשפיעים יחד על פרופיל הקריאה.


כיצד לקות קריאה משפיעה על תהליכי הקריאה:

1. מנגנוני שליפה ושיום משפיעים על קצב הפענוח ומכאן פרופיל קריאתנו יכול להיות איטי, איטי מדיי בכדאי לבצע קריאה משמעותית.

2. לקות קריאה פוגמת בתהליכי הדיוק, אם אנחנו קוראים בצורה שגויה, לא מבין את משמעות התוכן.

3. לקות קריאה משפיעה על שליטה בידע תחבירי. מודעות תחבירית היא "התבלינים" של הטקסט, ללא שליטה בתחביר לא נצליח להבין בצורה עמוקה ונכונה את הכתוב.
כיצד הפרעות קשב וריכוז משפיעות על תהליכי הקריאה?

1. הפרעת קשב משפיעה על תהליכי מיקוד. מכאן השורות קופצות ואנחנו יכולים לאבד את השורה שאותה אנחנו קוראים.

2. הפרעת קשב משפיעה על תהליכי הזיכרון. זו הסיבה שאנחנו לא זוכרים את המידע הכתוב לאחר קריאה ראשונית וצריכים לחזור על הכתוב שוב (ושוב ושוב ושוב;).

3. הפרעת קשב משפיעה על היכולות הניהוליות שלנו.. כלומר זה באמת קשה לבצע מספר פעולות במקביל (לקרוא ולהפנות משאבי קשב גם למידע התחבירי ולהבנה של הכתוב). פתרון אפשרי: הקראת טקסטים. כיום יש שפע של אפליקציות להקראה בשפה האנגלית וגם בעברית- הקראת ספרים שלמים דרך icast או דרך ספרית העיוורים ולבעלי לקויות קריאה (וואו איזה שפע קיים שם! https://www.clfb.org.il/heb/main/).

אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות על דרכי התמודדות שלכם עם משימות קריאהפתרונות שעובדים כמו קסם

א. היעזרו בסימניה, סרגל או מרקור עם סמן המחשב.

ב. ניתן לסכם במשפט פסקאות ובמידה ושוכחים חוזרים למשפט המסכם ומחברים את הרעיונות יחדיו (אפשר ליצור משפט מסכם בשאלה.. מה הפואנטה?)

ג. הקראת טקסטים. כיום יש שפע של אפליקציות להקראה בשפה האנגלית וגם בעברית- הקראת ספרים שלמים דרך icast או דרך ספרית העיוורים ולבעלי לקויות קריאה (וואו איזה שפע קיים שם! https://www.clfb.org.il/heb/main/).


27 views0 comments

Comments


bottom of page