top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

הקשר בין רוקי לבין אסטרטגיות למידה.. מסתבר שיש קשר

Updated: Jan 16, 2021


 

רכיב בסיסי בשיטת NLP הוא מעגל החוויה, כחלק מכך מדברים רבות על מעגל התחושות של האדם והחושים המופעלים אצלו בזמן חוויה כלשהי, לכן שואלים רבות בטיפול מה האדם ראה בעת החשיפה לאירוע? מה שמע? מה היו תחושותיו בגוף?


בזמן אירוע מתחברים למעגל החוויה ולחושים שלנו

 

אז מה הקשר בין NLP ואסטרטגיות למידה...? פשוט כבר אמרתי.

אני משתדלת להנגיש את חומר הלימוד במקצועות רבי מלל וליצור אצל תלמידיי חוויה סביב הלמידה. עיקר הקושי אצל תלמידים עם לקויות למידה הוא שינון והטמעת מידע מילולי, מורכב או פשוט. לדוגמא, הבנת סיפור של גדעון בספר שופטים, היא משימה לא פשוטה עבורם... לכן אני מקיימת עימם תהליך של הטמעת מידע מילולי באמצעות מעגל החוויה.


תחילה קוראים את הפרק ומפרשים מילים קשות לאחר מכן מבקשת מהתלמידים ליצור תמונה ויזואלית בדימיון (ניתן גם לצייר) לייצוג הסיפור ואז שואלת: מה אתם רואים מול העיניים בתמונה שייצרתם? מה אתם שומעים? מה אתם מרגישים ?

אז מה אני עושה בעצם..?אזכיר שגדעון היה אדם פשוט, לא תכנן על הנהגה, ביום בהיר אחד נפלה עליו אחראיות, תחילה היה קצת מבולבל.. אפשר להבין אותו.. לא פשוט להנהיג עם מרדן. הוא נבהל וביקש חיזוקים מאלוהים, לבסוף יצא לעימות מול מדיין ובזכות אסטרטגיות קרב הצליח לנצח את המדיינים ולבסס את עצמו כגיבור אמיתי!
אבקש מהתלמידים ליצור בדמיון תמונה ייצוגית של סצנת הקרב, לחלקם יש קושי גדול בהעלאת מידע לכן אפשר לבחור תמונה מייצגת כמו זו למשל:ניצחון גדעון על המדיינים בציור של ניקולא פוסן, 1654

אבקש מהם לבחור מנגינה המתאימה להתכוננות לקרב, למשל הקטע המפורסם מרוקילבסוף אבקש מהם לבחור היכן הם מרגישים את התחושות בזמן הקרב?

האם בלב כי ההתרגשות גדולה?

האם ברגליים כי החיילים הפתיעו את המדיינים?

האם בידיים כי לוחמי ישראל החזיקו תופים?


חיבור לתחושות בזמן אירוע
חשבו לעצמכם, האם ניתן לשכוח חוויה שכזו..?

חשוב לי להדגיש כי מעגל החוויה הוא אישי לכל אחד, הצגתי כאן דוגמאות, על מנת שהאסטרטגיה תצליח התשובות צריכות להגיע מהתלמידים עצמם, כמו כל תהליך NLP, לכן רצוי לשמוע את דעתם טרם הצגת רעיונות לייצוג המידע.

לכל תלמיד יש את כל המשאבים להצלחה, זו הנחת יסוד בסיסית בשיטה. ככה זה עם NLP זה פשוט.

409 views2 comments

Comments


bottom of page