top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

חרדת מבחנים מדריך למשתמש

Updated: Jun 29, 2022

שמעו בדיחה


התחברתם?

חרדת מבחנים היא תופעה המתאפיינת:

1. רמת עוררת פיזיולוגית גבוהה ומזיקה (דפיקות לב, הזעה מוגברת)

2. מחשבות חרדתיות ושליליות

3. היא יכולה לפני המבחן המעשי או במהלכו ולפגוע באיכות החייים (מצב רוח, שינה, תפקוד יומיומי).
חרדת מבחנים עלולה להיות כרונית במידה והיא לא מטופלת, היא תפגע בפוטנציאל ההצלחה, תשפיע על רמת הביטחון האישי ועלולה גם להוביל לתת הישגיות אקדמיות ותעסוקתית.
בלמידה טיפולית אסביר למטופל מהם הסיבות להופעת חרדת המבחנים ונצא למסע במהלכו נחקור את המחשבות, נשנה דפוס התנהגות ונאמץ סט כלים מקדם


שלב א': נחקור את המחשבות המעכבות וננסה לאתגר אותן באמצעות שאלות מנחות, שגם אתם יכולים לאמץ:

1. האם העתיד שלי תלוי בזה?

2. מה יקרה אם אכשל?

3. מה התסריט הגרוע ביותר שיכול לקרות?

4. אם זה קורה.. בוודאי שזה לא טוב אבל האם זה נורא מאוד?

5. אם זה קורה איך אוכל להתמודד עם הסיטואציה?


שלב ב': נבחן את המחשבות השליליות והקשר למחשבות מציאותיות.

מחשבה שלילית: אני בטוח נכשלת במבחן

מחשבה מציאותית: אני לא בטוחה במאה אחוז שאכשל/ אני לא זקוקה לקבל ציון גבוה במקצוע הזה, ישנם ציונים אחרים שמאזנים לי את הממוצע.


שלב ג': נכתוב רשימה של מחשבות מעודדות בזמן חרדה נוכחית

מחר בשעה הזאת אני לא ארגיש ככה.

אני עושה את הכי טוב שאני יכולה במסגרת המשאבים שקיימים עבורי.

אם לא אקבל ציון רצוי במבחן אני תמיד יכולה לבקש עבודה או הגשת תיקון בחינה.


התהליך הוא מסע ושכזה ניתן מקום לשאלות וזמן לעשות שינוי.

בפוסט הבא אכתוב על הכלים ההתנהגותיים שניתן ליישם בטיפול בחרדת מבחנים.


281 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page