top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

טיפול בחרדת בחינות- תהליך ממוקד ויעיל

מצד אחד מנהל בכיר ומצד שני מרגיש כתלמיד צעיר.

פגשתי אותו לקראת בחינת מיון חשובה לאקדמיה.


הוא התחיל מתפקיד זוטר, הפגין חריצות והתמדה והגיע לאחר מספר שנים לעמדה בכירה מאוד.

המנהל פנה אליו כמה פעמים ועודד אותו להשלים תואר ראשון באקדמיה על מנת שיצליח לשבור את תקרת הזכוכית במקום בו נמצא.

אבל הוא חשש מהבחינות האקדמיות ובמיוחד מבחינה ממיינת אחת גורלית שתקבע את גורלו. כל תפיסתו לגביי היבחנות מלווה בחרדה משמעותית בשל רצף של כישלונות כילד ומתבגר.

אז מה עשינו?

ניתוח מחשבות מעכבות ועיוותי חשיבה.

חיזוק הוראות עצמיות הנותנות אופק לתקווה ובטחון.

איתור רגשות ורכישת כלים לוויסות ורגיעה.

הקניית אסטרטגיות ללמידה וארגון זמן.


התהליך ארך כעשרה מפגשים, בסוף הוא ניגש לבחינה, עבר אותה בהצלחה והתקבל לתואר המיוחל!


10 views0 comments

תגובות


bottom of page