top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

טיפול CBT- חרדה חברתית

חרדה חברתית היא תופעה מאוד שכיחה שהואצה עם הופעת הקורונה במיוחד אצל ילדים ומתבגרים. למעשה רוב המבוגרים שחווים חרדה חברתית, החלו לסבול מכך כבר מתקופת הילדות לכן ישנה חשיבות עצומה ולטיפול והתערבות מרגע הראשון שבו מבחינים בתסמינים.


חרדה חברתית פוגעת ישירות בהיבטים חברתיים אך השפעתה עצומה גם על תפקודים לימודיים, רגשיים ואפילו גם ביחסים בינאישיים עם האנשים הקרובים ביותר.

אילמות סלקטיבית היא מצב של חרדה חברתית קשה מאוד הגורמת להימנעות מיצירת תקשורת מילולית עם הסביבה.

חוקרים טוענים כי המקור לחרדה חברתית הוא בגורמים גנטיים אך ישנה חשיבות גם לגורמים סביבתיים או אירועים יוצאי דופן המעוררים את החרדה.כולנו חווינו ממש לאחרונה את תקופות הקורונה. השפעותיה היו קטלניות ונושא השכיחות של החרדה החברתית עלה פלאים.
בטיפול CBT בחרדת חברתית ניתן ורצוי לטפל מגיל צעיר. הטיפול מבוסס על חקירת עיוותי חשיבה וחשיפות בקצב הדרגתי ואיטי למטופל.ת

אם אתם מכירים אדם שסובל מחרדה חברתית הטיפ הכי משמעותי שאני יכולה להעביר הוא להבין כי החרדה הינה אמיתית, כלומר החוויה האישית היא של איום ופחד מוחשי.

ויש חשיבות מכרעת שקצב הטיפול יותאם לאותו אדם.

10 views0 comments

Comments


bottom of page