top of page
 • Writer's picturedana ratnisky tendlich

כוחה של התערבות טיפולית חינוכית בכיתה עבור תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז

Updated: Jun 29, 2022מודעות לנושא הפרעת קשב וריכוז היא קריטית עבור אנשי חינוך, עם מספר כלים ופעולות במהלך שגרת ההוראה ניתן לעשות קסמים, אשמח לשמוע איזה כלי תרצו ליישם בסביבת העבודה שלכם.קושי להתמיד במהלך משימות ממושכות, קושי לשמור על ריכוז במהלך הרצאות ושיחות


 • שימוש בעוגנים במהלך השיעור לדוגמא כתיבה של סדר יום, כותרות הנושאים ומהלך השיעור.

 • ניתן לחלק את השיעור למספר יחידות ולהגיש זאת בפני התלמידים.

 • כתיבת המושגים על הלוח, זאת על מנת לאפשר לתלמיד להתרכז מחדש כשמחשבתו תתנתק.

 • בחמש דקות אחרונות מומלץ לסכם את תוכן השיעור בנקודות קצרות.

קושי להתמיד במהלך משימות ממושכות המערבות קריאה או כתיבה.
 • קריאה פעילה- שימוש בכותרות ככלי ניבוי, העלאת השערות למטרת הטרמה של הקטע.

 • קריאה מדורגת על פי פסקאות.

 • הדגשת משפטי מפתח.

 • סימון באמצעות סמן עזר.

 • חשיפה לאמצעים חזותיים כהטרמה לחומר כתוב כמו שימוש בסרטונים או הרצאות קצרות.מחשבות נודדות, מוסחות גבוהה גם כאשר ניכר העדר של גורם ברור שמסיח את הדעת.
 • הדגשת הקישוריות בין נושא אחד לאחר.

 • ביצוע חזרות על הנושאים הנלמדים תוך יצירת קישוריות

 • שמירה על קשר עין עם התלמיד.


קושי בארגון משימות ועמידה בלוחות זמנים
 • פירוט הפעולות שהתלמיד צריך לבצע לקראת הכנת מטלה מורכבת. דמיינו מתכון לעוגה ופירוט סדר הפעולות הנדרשות.

 • במהלך מסירת ההוראות לכתיבת עבודה, ניתן להמליץ על לוח זמנים וחלוקה של המטלה לזמנים מוקצבים.

 • לקראת הגשת העבודה, מומלץ לבדוק את קצב ההתקדמות והאם התלמידים עומדים בזמנים המוקצבים.


מוסחות גבוהה מגירויים חיצוניים או ממחשבות שאינן קשורות לביצוע המשימה.
 • מומלץ שהתלמיד ישב בשורה הראשונה (לא מול הדלת) ובקרבה לסביבה מקדמת.

 • בעת המוסחות ניתן לשאול את התלמיד שאלות מכוונות על מנת שיצליח לגייס מחדש את רמת הקשב.

 • ניתן להמליץ לתלמיד ללמוד או לבצע את הבחינה עם אטמי אוזניים.


קושי להתמקד בפרטים, ביצוע טעויות על רקע חוסר תשומת לב, ביצוע עבודה לא מדויקת.
 • לאחר חלוקת הבחינות, ניתן לעיין בתשובות השגויות ולאתר יחד את הסיבות לחוסר ההצלחה במענה.

 • ניתן לחדד אפיון של שאלות מורכבות, על ידי הדגשה של מילת ההוראה וסוג השאלה.

 • הדגשת הפרטים החשובים שהתלמיד פספס.

20 views0 comments

Comments


bottom of page