top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

כיצד ניתן להגביר מוטיבציה בלימודים? בהיבטים חברתיים? ליוזמה? עשיה?

מוטיבציה (הנעה) היא מערך של מחשבות ותפיסות המשפיעות על ההתנהגות.מוטיבציה מקדמת או מעכבת צמיחה אישית, התמודדות עם אתגרים, הימנעות או למידה.

מוטיבציה נוגעת למעשה בכל פעולה פרקטית שאנחנו עושים. היא קריטית לנו בכל היבט, מבישול, ספורט, יצירת קשרים חברתיים, תעסוקה ובוודאי בלימודים.

אני מאמינה בלב שלם שמוטיבציה ניתן ליצור.

כן כן גם מול הילדים שלנו, אלו שמעדיפים להיות מול הטבלט ולא ללמוד למבחן או להיפגש עם חברים, או עבור עצמנו בבחירה לא ללכת לשיעור הספורט או להחליף מקום עבודה.

אז איך ניתן להגביר מוטיבציה?

תחילה נאתר ונדמיין את המטרה כמתגשמת. נבין מהן הסיבות הפנימיות להצבתה. לאחר מכן נבחן את סוג המוטיבציה הפועלת עלינו (האם ידעתם שיש סוגים שונים של מוטיבציה?) לאחר מכן נבצע מיפוי של סוגי הפעולות המקדמות אותנו לקראת השגתה לעומת פעולות המעכבות אותה.

זה על קצת המזלג.

אז מהי המטרה שעדיין מדשדשת לכם בדרך?

3 views0 comments

Comments


bottom of page