top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

עיניים טובות

Updated: Oct 29, 2022


חשבי על האדם שאת הכי אוהבת.
חשבי על האדם שאת הכי מעריכה.
חשבי על האדם שהכי מצחיק אותך.
עכשיו שמרי בזיכרון ובחיוך את אותו האדם. תכף נחזור אליו.

@leaandroicart

בתרגיל התבוננות במסר אני מזמינה את המטופל.ת לתאר את הפחד האישי שלו

לתאר את הכשלון האישי הצורם.

לתאר את הביקורת העצמית שעולה בתוכו מול אותו קושי.

ועכשיו לדמיין את אותו אדם אהוב חש את אותו הפחד שלנו, נכשל באותו הכישלון או מבקר את עצמו באותו הביקורת.
כעת מהו השיח שלנו אליו?

אילו מילים נאמרות?

מה הרגשות שעולים לנו כלפיו?

מייד אנחנו שמים לב למילים המשתנות -אלו הן מילים טובות.

טון הדיבור הופך להיות רך וחומל כלפיו

וניתן אולי גם חיבוק לאדם שאותו אנחנו אוהבים.

@leaandroicart
אם יש בנו כל כך הרבה אהבה, מדוע אין לנו מספיק אהבה עבור עצמנו?
בואו נתחיל לדבר במילים טובות כלפי עצמנו תוך התבוננות במסר שלנו. CBT מבוסס חמלה עצמית
60 views0 comments

Recent Posts

See All

חרדת מבחנים מדריך למשתמש

שמעו בדיחה התחברתם? חרדת מבחנים היא תופעה המתאפיינת: 1. רמת עוררת פיזיולוגית גבוהה ומזיקה (דפיקות לב, הזעה מוגברת) 2. מחשבות חרדתיות ושליליות 3. היא יכולה לפני המבחן המעשי או במהלכו ולפ

Comentarios


bottom of page