top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

ההבדל בין כאב לסבל -מאמר ראשון על קבלה רדיקלית

המוח שלנו פשוט מתוכנת להתנגד למצב של חוסר נוחות.

החיים מלאים באירועים בלתי צפויים הגורמים לתחושת כאב.

ראו מה עובר עלינו כעת כעם, כחברה וקהילה.

אני מזמינה אתכם לחשוב גם על מצבים שגרתיים בחיים של כולנו המעוררים בכם חוסר נוחות והתנגדות קשה.


כמה מילים על ההבדל בין כאב לסבל והפתרון המוצא כיישום המושג "קבלה רדיקלית".


כאב הוא תוצר של מצב לא נוח.

סבל הוא כבר אפקט פסיכולוגי ונתון לפרשנות.הסבל וההתנגדות למצב מגבירים לנו יותר ויותר את הכאב. הסבל הוא למעשה ההתעסקות הבלתי פוסקת בחווית הכאב. החדשות הטובות הן שכפי שניתן להגביר את הכאב דרך חווית הסבל כך גם ניתן להפחית אותו קבלה רדיקלית של המצב המכאיב והלא נוח.


מעניין אתכם? המשיכו למאמר הבא.


9 views0 comments

Comments


bottom of page