top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

מפגש עם הילדה הפנימית

Updated: Jan 16, 2021

היכרות עם הילדה הפנימית מפגישה אמונות ומחשבות מעכבות, התיידדות עימה תורמת לקידום תהליכי למידה ומחזקת אהבה וקבלה עצמית.

הילדה הפנימית מלווה אותי לאורך כל היום וברגעים מאתגרים פורצת לקדמת הבמה הרגשית שלי וצועקת "תראי אותי!", "תשימי לב אליי", "קשה לי". הילדה הפנימית היא הייצוג שלי כילדה שספגה חוויות, אירועים ורגשות, זו הילדה שקיבלה החלטות לפיהם אני פועלת עד היום. שיטת NLP אפשר לי לפגוש אותה לראשונה, לקדם אותה בברכה וגם להתחשב ברצונה. אני משלבת את השיטה בסגנונות ההוראה שלי ומאפשרת לתלמידים שלי להפגש גם הם עם הילד הפנימי שנמצא בתוכם.הגילוי המרעיש מבחינתי הוא ההבנה שבכל אחד ואחד נמצא הילד הפנימי. בזכותו מופעלים טריגרים, הוא זה שהחליט החלטה ובעקבותיה צצות מחשבות אוטומטיות של תסכול וקושי.

תהליך NLP מאפשר חיבור לילד הפנימי שנמצא בתוכנו, הוא מקיים קשר, מתיידד עם הילד, מבין את רצונותיו ובעקבות כך, מאפשר פתרון דילמות או אתגרים בצורה קלה ומותאמת. ניתן לקחת את התהליך ולשלב זאת בסגנונות ההוראה, להפחית התנגדויות וחרדות אצל תלמידים.


הילד הפנימי נמצא בכל אחד, צריך להתבונן בסבלנות ובאהבה.


אז כפי שכתבתי.. אם תביטו טוב תוכלו לזהות את הילד הפנימי שנמצא בכל אחד בסביבתכם, ישנו ילד מתריס, רוצה שאחרים יראו אותו.


פרופ' אמיר חצרוני


יש כאלה שהילד הפנימי בתוכם הוא נצחי.ג'ים קארי

בנשים רבות תמצא הילדה הפנימית שרוצה שרק יקבלו אותה.


אביבית בר זוהר

כן כן...גם אצלו קיים הילד הפנימי.רה"מ בנימין נתניהו

אני מציעה לזמן לשיחה את הילד הפנימי שנמצא בתוכנו.. ולשאול מה תוכלו לעשות עבורו שירגיש קצת יותר טוב.. שאתם תוכלו להרגיש יותר טוב, ממליצה להתעניין במהות הכוונה החיובית שמפעילה אותו בבחירת ההחלטות..


56 views1 comment
bottom of page