top of page
  • Writer's picturedana ratnisky tendlich

שיפור יכולת האמפתיה בקרב התלמידים או במילים אחרות- האחר הוא אני


שילוב "עמדות תפיסה" במערך שיעור

שיטת NLP מפתחת יכולות אמפתיה והבנת מצבים חברתיים

תחום הNLP מדבר על "עמדות תפיסה" :


עמדה ראשונה> זו העמדה של האדם, כפי שהוא רואה ממפת העולם שלו, הוא מקדיש את זמנו רק לפרשנות האישית שלו.


עמדה ראשונה- אני


עמדה שניה> היכולת של האדם לראות את עמדתו של האחר, להבין את רגשותיו ומניעיו להתנהגותו. עמדה זו מאפשרת לפתח יכולת אמפטית לאחר, מחדדת את הרגישות החברתית והרי קיבלתם "האחר הוא אני".


עמדה שניה- התבוננות אל האחר

עמדה שלישית> היכולת של האדם לנתח סיטואציה מנקודת מבט ניטראלית.


עמדה שלישית- התבוננות ממקום נטראלי

במהלך השיעור מומלץ "להכניס" את התלמידים לעמדה שנייה על מנת לאמן את התודעה האישית למצבים חברתיים שונים (יישום המשפט "שים את עצמך בנעלים שלו").

מערך שיעור עם NLP תכלס מה זה אומר...?


שילוב משימות קונקרטיות המציגות את העמדה השנייה, חשיפה למרכיבי האחר, התנהגותו ושיקוף יכולותיו לצד קשייו.

מערך שיעור "לקות ראיה- פתאום דברים נראים אחרת"

מטרת השיעור: חשיפת התלמידים לנושא לקות ראיה, צרכי האחר, יצירת אמפתיה בקרב התלמידים.

מהלך השיעור:

א. צפיה בפרק "סליחה על השאלה- אנשים עם עיוורון".

ב. כניסה לעמדה שנייה: חלוקת משימות לעבודה בזוגות במרחב הכיתה המדמות את חווית העיוורון:

  • חלוקת קשיי שתיה וקריאת טקסט (התלמידים חווים את הקושי בלקות על רקע מיקוד ראיה מצומצמת).

  • כיסוי עיניים והסתובבות במרחב הכיתה (התלמידים חווים את הקושי בלקות ראיה מרחבית).

  • כתיבת שמות התלמידים בכתב ברייל וחלוקת הפתקים באופן רנדומלי על מנת לאפשר לתלמידים לקרוא את שמות חבריהם וכך להתאמן בקריאת הכתב.

כל אלו הם משימות קונקרטיות החושפת את התלמידים לאתגרים עימם מתמודדים אוכלוסיית ליקויי הראיה.

לאחר מכן שאילת שאלות הנוגעות לתחושות התלמידים, הדיון מאפשר כניסה לעמדה שנייה ועיבוד התחושות שעלו בזמן ביצוע המשימות.


ג. כניסה לעמדה שלישית: דיון וסיכום השיעור על ידי שאילת שאלות מקדמות כגון: "מה למדתם שלא ידעתם קודם..? " "מה אתם לוקחים איתכם..?"

שילוב הנחות היסוד בNLP בשיטות ההוראה, זה קל.

505 views0 comments

Comments


bottom of page